งานแผ่นพับ SSAMS
?ขนาดกางออก A3
?ขนาดสำเร็จ A4 (พับครึ่ง)
?กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน + เคลือบ PVC เงา