งานสติ๊กเกอร์ Pop Corn แบบที่ 1

?ขนาด 8 x 5.5 cm.
?สติ๊กเกอร์ขาวด้าน
?พิมพ์ 1 สี (สีดำ )1 ด้าน
?ตัดปลิว

งานสติ๊กเกอร์ Pop Corn แบบที่ 2

?ขนาด 8 x 5.5 cm.
?สติ๊กเกอร์ขาวด้าน
?พิมพ์ 1 สี (สีดำ )1 ด้าน
?ตัดปลิว

งานสติ๊กเกอร์ Pop Corn แบบที่ 3

?ขนาด 8 x 5.5 cm.
?สติ๊กเกอร์คราฟน้ำตาล
?พิมพ์ 1 สี (สีดำ )1 ด้าน
?ตัดปลิว