งานสติ๊กเกอร์ Pop Corn แบบที่ 1

👍ขนาด 8 x 5.5 cm.
👍สติ๊กเกอร์ขาวด้าน
👍พิมพ์ 1 สี (สีดำ )1 ด้าน
👍ตัดปลิว

งานสติ๊กเกอร์ Pop Corn แบบที่ 2

👍ขนาด 8 x 5.5 cm.
👍สติ๊กเกอร์ขาวด้าน
👍พิมพ์ 1 สี (สีดำ )1 ด้าน
👍ตัดปลิว

งานสติ๊กเกอร์ Pop Corn แบบที่ 3

👍ขนาด 8 x 5.5 cm.
👍สติ๊กเกอร์คราฟน้ำตาล
👍พิมพ์ 1 สี (สีดำ )1 ด้าน
👍ตัดปลิว