สุนทรภู่ กวีไทย กวีเอกของโลก

“สุนทรภู่” กวีชาวไทยชื่อก้องโลกที่ฝากผลงานอันทรงคุณค่าไว้ให้ทุกคนได้ระลึกถึง ไม่ว่าจะเป็นผลงานกลอนนิทานอย่างพระอภัยมณี ที่สอดแทรกแง่คิดและบทกลอนคำสอนต่างๆ ไว้มากมาย รวมไปถึงผลงานประเภทนิราศ สุภาษิต บทละคร หรือบทเสภาที่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำมาจนถึงปัจจุบัน

สุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ในช่วงต้นรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บิดาชื่อ “พ่อพลับ” เป็นชาวกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาชื่อ “แม่ช้อย” เป็นชาวเมืองฉะเชิงเทรา สุนทรภู่รักการแต่งกลอนและสามารถแต่งได้ดีตั้งแต่วัยหนุ่ม จนในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกวีที่ปรึกษา ต่อมาได้ทรงพระกรุณาฯ เลื่อนให้เป็น “ขุนสุนทรโวหาร”

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 2367 สุนทรภู่ได้ออกบวชที่วัดราชบูรณะเป็นเวลาประมาณ 10 พรรษา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 สุนทรภู่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระสุนทรโวหาร” ตำแหน่งเจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายบวรราชวัง และถึงแก่มรณกรรมในปี พ.ศ. 2398 ภายหลังจากรับราชการได้เพียง 4 ปี

ความเป็นมาวันสุนทรภู่

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “สุนทรภู่” ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 อันเป็นวาระครบรอบ 200 ปีเกิดของสุนทรภู่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานทางด้านวัฒนธรรมอันดีเด่นให้ปรากฏแก่มวลสมาชิกทั่วโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงผลงานอันทรงคุณค่า และยังเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุนทรภู่ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีของสุนทรภู่อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสุนทรภู่นั้นมีทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานต่างๆ ของสุนทรภู่ มีการจัดแสดงผลงานประเภทนิทาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติและผลงานต่างๆ ของสุนทรภู่อีกด้วย

 

 

 

รูปภาพ

ที่มา : matichon.co.th

twitter.com

ที่มาข้อมูล : dmc.tv, soonthornphu.myreadyweb.com, kapook.com