ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารและแผ่นแทรกร้าน Suzuran Japanese Restaurant
งานเมนูอาหารแบบเล่ม

?ขนาดสำเร็จ 42 x 27 cm.
?ปกกระดาษอาร์ด้าน 157 แกรม หุ้มจั่วปัง
?พิมพ์ 4 สี 16 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้าน ทุกหน้า
?เข้าเล่มยึดหมุด

งานแผ่นแทรกเมนูอาหาร

?ขนาด 25 x 41 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน