แบบที่ 1 
ขนาด 4.5 x 4.5 cm.
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 g.
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน
เจาะรูสำหรับร้อยเชือก ติดตาไก่ที่รู

แบบที่ 2 (อันใหญ่)
ขนาด 4.5 x 9 cm.
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 g.
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน
เจาะรูสำหรับร้อยเชือก ติดตาไก่ที่รู