ตัวอย่างงานพิมพ์ป้าย Tag Burger Suit

ขนาดสำเร็จ 2 x 4 นิ้ว
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ประกบ
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เจาะรูสำหรับร้อยเชือก