2014-11-20_13-46-07
สมาคมการพิมพ์ไทยจัด การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Print Award ครั้งที่ 9 ภายใต้สโลแกน 360º The Supremacy in Print ตอกย้ำความเป็นเลิศแห่งวงการสิ่งพิมพ์ของประเทศ

Thai Print Awards ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทย สําหรับแสดงผลงานและศักยภาพการพิมพ์ของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนในแวดวงสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นการกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์ และการตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพชิ้นงานเพื่อสร้างความมั่นใจในการแข่งขันเตรียมพร้อมพัฒนาฝีมือสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

Thai Print Awards ตัดสินและมอบรางวัลภายใต้หลักเกณฑ์ กฎและกติกาในการคัดเลือกตามมาตรฐานที่ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ในระดับสากล ใช้ในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะช่วยนําพาประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน

medal500x150

Thai Print Awards จัดมาแล้ว 8 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมานั้น มาตรฐานผลงานของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีการพัฒนาอยู่ในระดับที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ อาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นําในทวีปเอเชียในด้านของคุณภาพการผลิต ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทสิ่งพิมพ์ของไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย (Asian Print Awards) รวมแล้วอยู่ในอันดับต้นๆ จากคู่แข่งนับ 10 ประเทศ

ส่วนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากการจัดการประกวดสิ่งพิมพ์เพื่อส่งชิ้นงานเข้าแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศนั้น สมาคมการพิมพ์ไทยมีนโยบายร่วมกับภาครัฐและเอกชน ที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในทุกระดับ และมีโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม เพื่อก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้นําแห่งวงการพิมพ์ระดับสากลต่อไป

1

ในการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Thai Print Awards) ครั้งที่ 9 ในปีนี้ ทางทีมการประกวดใช้สโลแกนว่า 360° The Supremacy in Print ซึ่งมีแนวคิดที่จะตอกย้ำความเชื่อมั่นของเหล่าผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ ที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพงาน มาตรฐาน นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อมในโรงงาน โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

และสําหรับการประกวดในปีนี้ คณะกรรมการการจัดงานได้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ งานพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท, งานพิมพ์ในระบบดิจิตอล, และงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบเฟลกโซ กราวัว ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 28 ประเภทด้วยกัน

โดยบริษัท บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด (M.I.W. Group Co., Ltd.) ของเราได้รับรางวัลจาก Thai Print Award ครั้งที่ 9 มาถึง 3 รางวัลด้วยกัน ดังนี้

catt019-g-winner9th_1200x580

catt016-b2-winner9th_1200x580

asia