ตัวอย่างงานพิมพ์ Voucher Guiro Salon
ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
กระดาษอาร์ตมัน 128 g.
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า