งาน Voucher The Bluesky Resort
👍ขนาด 7 x 15 cm.
👍พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
👍เข้าเล่มกาวหัว/ไสกาว ปกน้ำตาล