งาน Voucher The Bluesky Resort
?ขนาด 7 x 15 cm.
?พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
?เข้าเล่มกาวหัว/ไสกาว ปกน้ำตาล