ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Yummy (Dessert)
ขนาดกางออก A4 พับครึ่ง A5
ขนาดสำเร็จ A5
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 g.
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เคลือบ PVC เงา