ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Yummy (Drink Menu)
ขนาดกางออก A4
พับครึ่งแนวนตั้ง
ขนาดสำเร็จ 4.15 x 11.7 นิ้ว
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
เคลือบ PVC ด้าน