Calendar - รวมวันหยุดงาน วันหยุดราชการ/ธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2558

ใกล้ปีใหม่ ปี 2558 กันแล้ว ทาง MIW Group ของเราได้รวบรวมวันสำคัญต่างๆ ที่เป็นวันหยุดงาน วันหยุดราชการ รวมไปถึงวันหยุดธนาคารมาให้แฟนๆ ได้ทราบกัน เพื่อพี่น้องพนักงานประจำทุกท่านอยากเก็บไว้เป็นข้อมูล รายละเอียดตามตารางด้านล่างได้เลย

หากสนใจพิมพ์ปฏิทิน 2558 หรือออกแบบปฏิทิน 2558 เป็นของขวัญปีใหม่ ติดต่อ MIW Group ได้เช่นกัน

ตรงกับวันวันที่วันหยุดเนื่องในโอกาสราชการธนาคาร
พฤหัสบดี01/01/58วันขึ้นปีใหม่วันหยุดวันหยุด
ศุกร์02/01/58ครม. ประกาศให้เป็นวันหยุดปีใหม่วันหยุดวันหยุด
พุธ04/03/58วันมาฆบูชาวันหยุดวันหยุด
จันทร์06/04/58วันจักรีวันหยุดวันหยุด
จันทร์13/04/58วันสงกรานต์วันหยุดวันหยุด
อังคาร14/04/58วันสงกรานต์วันหยุดวันหยุด
พุธ15/04/58วันสงกรานต์วันหยุดวันหยุด
ศุกร์01/05/58วันแรงงานแห่งชาติวันหยุด
อังคาร05/05/58วันฉัตรมงคลวันหยุดวันหยุด
จันทร์01/06/58วันวิสาขบูชาวันหยุดวันหยุด
พุธ01/07/58วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคารวันหยุด
พฤหัสบดี30/07/58วันอาสาฬหบูชาวันหยุดวันหยุด
ศุกร์31/07/58วันเข้าพรรษาวันหยุด
พุธ12/08/58วันแม่วันหยุดวันหยุด
ศุกร์23/10/58วันปิยมหาราชวันหยุดวันหยุด
เสาร์05/12/58วันพ่อแห่งชาติ
จันทร์07/12/58หยุดชดเชย วันพ่อแห่งชาติวันหยุดวันหยุด
พฤหัสบดี10/12/58วันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันหยุดวันหยุด
พฤหัสบดี31/12/58วันสิ้นปีวันหยุดวันหยุด