Calendar

ใกล้ปีใหม่ ปี 2558 กันแล้ว ทาง MIW Group ของเราได้รวบรวมวันสำคัญต่างๆ ที่เป็นวันหยุดงาน วันหยุดราชการ รวมไปถึงวันหยุดธนาคารมาให้แฟนๆ ได้ทราบกัน เพื่อพี่น้องพนักงานประจำทุกท่านอยากเก็บไว้เป็นข้อมูล รายละเอียดตามตารางด้านล่างได้เลย

หากสนใจพิมพ์ปฏิทิน 2558 หรือออกแบบปฏิทิน 2558 เป็นของขวัญปีใหม่ ติดต่อ MIW Group ได้เช่นกัน

ตรงกับวัน วันที่ วันหยุดเนื่องในโอกาส ราชการ ธนาคาร
พฤหัสบดี 01/01/58 วันขึ้นปีใหม่ วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 02/01/58 ครม. ประกาศให้เป็นวันหยุดปีใหม่ วันหยุด วันหยุด
พุธ 04/03/58 วันมาฆบูชา วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 06/04/58 วันจักรี วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 13/04/58 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
อังคาร 14/04/58 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
พุธ 15/04/58 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 01/05/58 วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุด
อังคาร 05/05/58 วันฉัตรมงคล วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 01/06/58 วันวิสาขบูชา วันหยุด วันหยุด
พุธ 01/07/58 วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร วันหยุด
พฤหัสบดี 30/07/58 วันอาสาฬหบูชา วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 31/07/58 วันเข้าพรรษา วันหยุด
พุธ 12/08/58 วันแม่ วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 23/10/58 วันปิยมหาราช วันหยุด วันหยุด
เสาร์ 05/12/58 วันพ่อแห่งชาติ
จันทร์ 07/12/58 หยุดชดเชย วันพ่อแห่งชาติ วันหยุด วันหยุด
พฤหัสบดี 10/12/58 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันหยุด วันหยุด
พฤหัสบดี 31/12/58 วันสิ้นปี วันหยุด วันหยุด