การเตรียมไฟล์ก่อนส่งโรงพิมพ์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การทำอาร์ตเวิร์คให้สมบูรณ์แบบที่สุด โดยการต้องเผื่อตัดตก เพื่อให้ได้รับงานพิมพ์ที่ดี ซึ่งระยะขอบ (Margin) และระยะตัดตก (Bleed) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้รูปภาพของสิ่งพิมพ์ออกมาสวยงามได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยไฟล์ที่จะส่งพิมพ์ในระบบดิจิตอลออฟเซ็ท ควรมีระยะขอบทุกด้านอย่างน้อย 3 มม. และระยะตัดตกทุกด้านอีก 3 มม. เพื่อที่ชิ้นงานที่ออกแบบมีความเรียบร้อยตรงกับความต้องการของเรา

ระยะขอบ (Margin) คือ จะอยู่ด้านในขอบของชิ้นงานเข้ามา เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการวางตัวอักษรและลวดลายกราฟิกที่มีความสำคัญ และส่วนนี้จะไม่ถูกตัดจากเครื่องตัดกระดาษ
ระยะตัดตก (Bleed) คือ พื้นที่ที่อยู่นอกขอบงานออกไป และพื้นที่ส่วนนี้จะถูกตัดทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้งานแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในแต่ละโปรแกรมที่ใช้งาน โปรแกรมส่วนใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่องานสิ่งพิมพ์มักจะมีฟังก์ชันสำหรับการ set ค่าตัดตกนี้ไว้อยู่แล้ว แต่บางโปรแกรมก็ไม่มี ซึ่งโปรแกรม Illustrator ก็เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์โดยตรงจะมีฟังก์ชันสำหรับ Bleed ไว้อยู่แล้ว

วิธีการตั้งค่าระยะตัดตกในโปรแกรม Illustrator

การตั้งค่าตัดตกใน Illustrator มีได้ 2 วิธี คือ ตั้งค่าจากการสร้าง ใหม่ กับ ตั้งค่าจากที่ทำงานอยู่ แต่ยังไม่มีตัดตก

ตั้งค่าจากการสร้างใหม่

1. ตั้งค่าหน้า Artboard (Width x Height) ให้เหมาะสมกับขนาดที่ต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น
– ขนาด A4 : W = 210 mm / H = 292 mm – ขนาด A5 : W = 145 mm / H = 210 mm
– ขนาด A6 : W = 100 mm / H = 145 mm – ขนาด B5 : W = 182 mm / H = 257 mm

2. Set ระยะตัดตก (Bleed) หรือระยะเผื่อเจียน โดยรอบ 3 มม. และที่สำคัญอย่าลืมเช็คดูว่า ระบบสีเป็นระบบ CMYK หรือไม่ พร้อมด้วยตั้งค่า Raster Effects ไว้ที่ 300 ppi ซึ่งโดยทั่วไปโปรแกรมจะตั้งไว้ให้อยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม

ตั้งค่าจากที่ทำงานอยู่ แต่ยังไม่มีตัดตก

1. คลิกที่ปุ่ม Document Setup

2. . Set ระยะตัดตก (Bleed) โดยรอบ 3 มม.

เมื่อทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ก็จะได้ artboard ว่าง ๆ โดยเส้นที่เห็นในรูปสีดำคือขอบงานจริงเมื่อพิมพ์ออกมาสำเร็จเป็นรูปเล่ม ซึ่งเรียกว่า Trim Mark ส่วนเส้นสีแดง ๆ คือเส้นตัดตก (เส้น Bleed Mark)

3. ในกรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แต่ยังไม่เห็นเส้นสีแดง แสดงว่ายังไม่ได้เปิดให้โปรแกรม Show Guide ดังนั้นต้องเซ็ตให้ Illustrator แสดงเส้นไกด์ขึ้นมาก่อนคลิกที่เมนูบาร์ View > Guides > Show Guides หรือกด shortcut Ctrl + ; ก็ได้เช่นเดียวกัน

การตัดตกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้รูปภาพของสิ่งพิมพ์ออกมาสวยงามได้ขนาดตามที่ต้องการ ดังนั้นก่อนจะส่งไฟล์งานให้กับโรงพิมพ์ จึงควรทำอาร์ตเวิร์คให้สมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากนี้ถ้าหากลูกค้าจัดทำไฟล์งานร้อยยังทำให้การผลิตเป็นไปได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย