ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น คอร์ปอเรชั่น (FUJIFILM Business Innovation Corp.) ได้ประกาศรางวัล การประกวดสิ่งพิมพ์ในระดับนานาชาติ “Innovations Print Awards 2021” ครั้งที่ 14 ปี (ชื่อเดิมคือ PIXI Awards)

ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรางวัลด้วยกัน และและมีผลงานจากประเทศไทยได้รับรางวัลหลายผลงาน ได้ประกาศเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับผู้ใช้เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox และ FUJIFILM ในการผลิตงานพิมพ์ที่มีนวัตกรรมอย่างโดดเด่นมากที่สุดจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการยกระดับงานสิ่งพิมพ์ สำหรับลูกค้าทั้งใน 13 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก และในระดับนานาชาติ รวมทั้งออสเตรเลีย จีน (ฮ่องกง และ ไต้หวัน) อินโดนีเซีย, เกาหลี, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย และ เวียดนาม

สำหรับการประกวดสิ่งพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Innovations Print Awards 2021) ครั้งที่ 14 ปี มีผลงานสื่อสิ่งพิมพ์จากประเทศไทยได้รับรางวัลถึง 5 รางวัล ทำให้สิ่งพิมพ์สัญชาติไทยได้รับการยอมรับถึงคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

ในโอกาสนี้ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Fujifilm BI Thailand) ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดสิ่งพิมพ์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือ Innovations Print Awards 2021 และถูกเสนอเข้าประกวดในระดับ Asian Print Awards ต่อไป

โดย บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท เมนูอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นงานพิมพ์ประเภทเมนูอาหาร ที่บริษัทได้ผลิตให้กับลูกค้า บริษัทขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ รวมถึงลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัท บริษัทจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของบริการและคุณภาพงานพิมพ์ที่การันตีด้วยรางวัลให้คงอยุ๋เคียงคู่กับการดำนเินธุรกิจต่อไป

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท เมนูอาหาร และเครื่องดื่ม
ชื่อผลงาน: Krua Muang Ve Menu
เครื่องพิมพ์: Iridesse Production Press​
ผู้ส่งเข้าประกวด: M.I.W. GROUP

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล