บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด (M.I.W. Group Co., Ltd.) และบริษัทในเครือร่วมออกบูธแสดงผลงานพิมพ์ของบริษัท ในงานอบรมบรรณาธิการ รุ่นที่ 4 ของชมรมบรรณาธิการไทย ในหัวข้อ Printing on Demand โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ IDSC อาคารซันทาวเวอร์ ชั้น 25 อาคาร B.

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ได้รับเลือกจาก Fuji Xerox ในฐานะที่เป็น Premier Partner ให้นำตัวอย่างงานพิมพ์พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์เพื่อเผยแพร่ แสดงตัวอย่างงาน และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและเป็นการประชาสัมธ์คุณภาพงานพิมพ์ของเราให้แก้ผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบรรณาธิการ