ตัวอย่างผลงาน “เมนูอาหาร” ของร้าน Sliver Beach Resort (คุณนัท)

พิมพ์บนกระดาษปก อาร์ตการ์ด 350 g พิมพ์ 4 สี 1 หน้า เนื้อใน อาร์ตการ์ด 350 g พิมพ์ 1 สี (ขาว-ดำ) 18 หน้า เข้าเล่ม แบบปีกผีเสื้อ + เคลือบ PVC เงาทุกหน้า จำนวน 20 หน้า

ขอบคุณลูกค้า ร้านอาหาร ” Sliver Beach Resort ” (คุณ นัท) ที่เลือกใช้บริการงานพิมพ์ของเรา

IMG 00039 - งานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Sliver Beach Resort

IMG 00040 - งานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Sliver Beach Resort

IMG 00042 - งานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Sliver Beach Resort