• ชื่องาน My Choice Magazine Issue 12
  • ขนาด 21 x 28 cm.
  • กระดาษ ปก อาร์ตมัน 130 g พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
  • กระดาษ เนื้อใน LWC 60 g พิมพ์ 4 สี 28 หน้า
  • เข้าเล่ม มุงหลังคา

Photo-11-13-2557-BE,-11-47-47

Photo-11-13-2557-BE,-11-52-28

Photo-11-13-2557-BE,-11-54-41