• ชื่องาน My Choice Magazine Issue 12
  • ขนาด 21 x 28 cm.
  • กระดาษ ปก อาร์ตมัน 130 g พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
  • กระดาษ เนื้อใน LWC 60 g พิมพ์ 4 สี 28 หน้า
  • เข้าเล่ม มุงหลังคา

Photo 11 13 2557 BE 11 47 47 - งานพิมพ์ 	My Choice Magazine Issue 12

Photo 11 13 2557 BE 11 52 28 - งานพิมพ์ 	My Choice Magazine Issue 12

Photo 11 13 2557 BE 11 54 41 - งานพิมพ์ 	My Choice Magazine Issue 12