หนังสือมีอยู่หลากหลายประเภท และขนาดที่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างนั้นส่วนประกอบของหนังสือ ก็จะเรียงลำดับเหมือนกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะพาคุณไปดูว่า ในหนังสือ 1 เล่ม จะมีส่วนประกอบอะไร และเรียงลำดับอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ

ส่วนประกอบของหนังสือ

ส่วนที่หนึ่ง ส่วนปก
1. ปกหนังสือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, ครั้งที่พิมพ์, ปีที่พิมพ์, สำนักพิมพ์ เป็นต้น
2. สันหนังสือ ส่วนมากนิยมพิมพ์ข้อมูลของหนังสือ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ และปีที่พิมพ์
3. ใบรองปก คือกระดาษเปล่าที่อยู่ถัดจากปก

ส่วนที่สอง ส่วนประกอบตอนต้น
1. ปกใน เป็นส่วนรายละเอียดของบรรณานุกรมของหนังสือครบถ้วนที่สุด ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ์, สถานที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์
2. หน้าลิขสิทธิ์ อยู่หลังปกใน มีรายละเอียดดังนี้

  • ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ
  • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN

3. คำนำ เป็นส่วนอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของหนังสือ และตอนท้ายอาจกล่าวคำขอบคุณถึงผู้ที่มีส่วนช่วยด้านต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนั้นได้ด้วย
4. บทนำ เป็นการอธิบายเนื้อหา หรือรายละเอียดส่วนย่อของหนังสือ
5. สารบัญ การนำหัวข้อต่าง ๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้าย และกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้น ๆ ให้สามารถค้นหาบทที่จะอ่านได้
6. สารบัญภาพ สารบัญตาราง โดยนำชื่อภาพ ชื่อแผนที่ ชื่อตารางมาจัดเรียงตามลำดับก่อนหลังที่ปรากฏในเล่ม และกำกับด้วยเลข เพื่อให้สามารถค้นหารูปภาพ แผนที่หรือตารางในหนังสือได้

ส่วนที่สาม ส่วนของเนื้อหา
1. เนื้อหา เป็นส่วนสำคัญที่สุดของหนังสือ โดยจะเรียบเรียงหนังสือให้เนื้อหาแยกออกเป็นบท ๆ
2. เชิงอรรถ เป็นข้อความที่บอกแหล่งที่มาของเนื้อเรื่อง ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่ท้ายหน้ากระดาษ
ส่วนที่สี่ ส่วนประกอบตอนท้าย
1. ภาคผนวก คือส่วนที่เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่อง สามารถนำมาใส่ในภาคผนวกนี้
2. อภิธานศัพท์ คือส่วนอธิบายความหมายของคำศัพท์ในเนื้อเรื่อง ส่วนใหญ่เป็นคำศัพท์เฉพาะ หรือคำศัพท์เทคนิค โดยจะนำคำศัพท์มาจัดเรียงตามลำดับอักษร แล้วอธิบายความหมายคำศัพท์นั้น ๆ
3. บรรณานุกรม คือส่วนรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารต่าง ๆ ที่ประกอบการเรียบเรียงหนังสือนั้น ๆ มาจัดเรียงตามลำดับอักษร
4. ดัชนี หรือดรรชนี หรือบัญชีค้นคำ เป็นการนำหัวข้อย่อย ๆ หรือคำสำคัญ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงตามลำดับอักษร แล้วกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อย่อย

สรุป

เมื่อคุณทราบแล้วว่าหนังสือควรเรียงลำดับส่วนประกอบอย่างไร เท่านี้คุณก็สามารถเขียนหนังสือ และเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง พร้อมส่งไปให้โรงพิมพ์ พิมพ์หนังสือ และเข้าเล่มได้เลยค่ะ
สำหรับท่านใดที่สนใจอยากพิมพ์หนังสือ บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด ยินดีให้บริการออกแบบและรับผลิตงานพิมพ์หนังสือ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือเรียน หนังสือนวนิยาย หนังสือเรื่องสั้น หนังสือสารคดี ฯลฯ โดยไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ และให้บริการงานพิมพ์คุณภาพด้วยเครื่องพิมพ์มาตรฐานระดับโลก สีสวย คมชัด ไม่ซีดจาง ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบริการที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา

เกี่ยวกับ MIW Group
บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด รับผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ครบวงจรทั้ง Digital & Offset ด้วยคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับเหรียญทอง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 28 ปี ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ และรักษามาตรฐานมาโดยตลอด มั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมในการผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน