M.I.W Group เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ต่างๆ โรงพิมพ์ได้มาตรฐาน และมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์หนังสือต่างๆ เช่น หนังสือความรู้, หนังสือที่ระลึก, หนังสือแจกฟรี, หนังสืองานบวช, หนังสืองานศพ, หนังสืออ่านเล่น และยังรับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือทำวัตรเช้า-เย็น หนังสือคำสอน หนังสือธรรมะเพื่อแจกในโอกาสต่างๆ

รายละเอียดงานพิมพ์หนังสือ แบบ Offset Printing (พิมพ์ 4 สี และสีพิเศษ)

งานพิมพ์หนังสือ แบบ Offset Printing จะพิมพ์โดยใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้า นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสือสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ
(แกรม / g)
รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A B
A6 (4.1×5.8”)
A5 (5.8×8.3”)
A4 (8.3×11.7”)
A3 (11.7×16.5”)
B6 (4.9×6.9”)
B5 (6.9×9.8”)
B4 (9.8×13.9”)
B3 (13.9×19.7”)
45 g – 360 g – ใสกาว
– มุงหลังคา
– เย็บกี่ไสกาว
– การเคลือบ UV
– PVC ด้าน/มัน
– วานิชด้าน/มัน
– Spot UV
– Hot Stamp
– การไดคัท
1000
เล่มขึ้นไป

รายละเอียดงานพิมพ์หนังสือ แบบ Digital Printing (พิมพ์ขาว-ดำ/ 4 สี)

งานพิมพ์หนังสือ แบบ Digital Printing มีให้เลือกทั้งแบบพิมพ์ขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่ลูกค้าออกแบบ นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสือยังสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ
(แกรม / g)
รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A B
A6 (4.1×5.8”)
A5 (5.8×8.3 ”)
A4 (8.3×11.7”)
A3 (11.7×16.5”)
B6 (4.9×6.9”)
B5 (6.9×9.8”)
B4 (9.8×13.9”)
B3 (13.9×19.7”)
105 g – 350 g – ใสกาว
– มุงหลังคา
– เย็บกี่ไสกาว
– การเคลือบ UV
– PVC ด้าน/มัน
– วานิชด้าน/มัน
– Spot UV
– Hot Stamp
– การไดคัท
1
เล่มขึ้นไป

ตัวอย่างผลงาน งานพิมพ์หนังสือ