งานพิมพ์หนังสือ (Book Printing) เป็นการผลิตหนังสือในจำนวนมากโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และการสื่อสารที่มีคุณภาพสูง งานพิมพ์หนังสือมักจะมีการเลือกใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูง และมีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษเพื่อให้หนังสือมีความสวยงาม และมีการจัดหัวข้อ บทความ รูปภาพ และตารางต่างๆ เพื่อให้เนื้อหาของหนังสือมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

งานพิมพ์หนังสือมักใช้เทคโนโลยีการพิมพ์หลายชนิด เช่น การพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) และการพิมพ์ออฟเซ็ต (Offset Printing) โดยอัตราการใช้งานแต่ละเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปริมาณการพิมพ์และคุณภาพของงานพิมพ์

งานพิมพ์หนังสือมีความสำคัญมากในการเผยแพร่ความรู้และสารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน หนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสือศิลป์ หรือหนังสืออื่นๆ ที่ส่งเสริมให้คนอ่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น

M.I.W Group เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ต่างๆ โรงพิมพ์ได้มาตรฐาน และมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์หนังสือต่างๆ รับพิมพ์หนังสือทกแบบ เช่น หนังสือความรู้ หนังสือที่ระลึก หนังสือแจกฟรี หนังสืองานบวช หนังสืองานศพ หนังสืออ่านเล่น และยังรับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือทำวัตรเช้า-เย็น หนังสือคำสอน หนังสือธรรมะเพื่อแจกในโอกาสต่างๆ เรารับพิมพ์หนังสือ ไม่มีขั้นต่ำ เราแจ้งราคาพิมพ์หนังสือก่อนพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ 1 เล่ม ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและสเปกงาน ถ้าพิมพ์หนังสือ 100 เล่ม ราคาก็ยิ่งลง (ราคาต้นทุนต่อเล่ม)

รายละเอียดงานรับพิมพ์หนังสือ แบบ Offset Printing (พิมพ์ 4 สี และสีพิเศษ)

งานพิมพ์หนังสือ แบบ Offset Printing จะพิมพ์โดยใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้า นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสือสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ
(แกรม / g)
รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A B
A6 (4.1×5.8”)
A5 (5.8×8.3”)
A4 (8.3×11.7”)
A3 (11.7×16.5”)
B6 (4.9×6.9”)
B5 (6.9×9.8”)
B4 (9.8×13.9”)
B3 (13.9×19.7”)
45 g – 360 g – ใสกาว
– มุงหลังคา
– เย็บกี่ไสกาว
– การเคลือบ UV
– PVC ด้าน/มัน
– วานิชด้าน/มัน
– Spot UV
– Hot Stamp
– การไดคัท
1000
เล่มขึ้นไป

รายละเอียดงานรับพิมพ์หนังสือ แบบ Digital Printing (พิมพ์ขาว-ดำ/ 4 สี)

งานพิมพ์หนังสือ แบบ Digital Printing มีให้เลือกทั้งแบบพิมพ์ขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่ลูกค้าออกแบบ นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสือยังสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ
(แกรม / g)
รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A B
A6 (4.1×5.8”)
A5 (5.8×8.3 ”)
A4 (8.3×11.7”)
A3 (11.7×16.5”)
B6 (4.9×6.9”)
B5 (6.9×9.8”)
B4 (9.8×13.9”)
B3 (13.9×19.7”)
105 g – 350 g – ใสกาว
– มุงหลังคา
– เย็บกี่ไสกาว
– การเคลือบ UV
– PVC ด้าน/มัน
– วานิชด้าน/มัน
– Spot UV
– Hot Stamp
– การไดคัท
1
เล่มขึ้นไป

ตัวอย่างผลงาน งานพิมพ์หนังสือ