ปัจจุบันหนังสือถูกนำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ สาเหตุเนื่องจากราคาต้นทุนที่ต่ำ ค่าจัดทำไม่แพง ที่สำคัญเป็นของที่ผู้รับจะได้รับประโยชน์ และใช้งานได้จริง หนังสือเปรียบเหมือนความรู้ การมอบหนังสือเป็นของที่ระลึกจึงเปรียบเสมือนการมอบความรู้ให้กันและกัน

ส่วนมากลูกค้าจะนิยมพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อทำแจกในงานศพ (เรียกว่า หนังสืองานศพ) โดยทั่วไปโรงพิมพ์จะพิมพ์หนังสือสวดมนต์ไว้รอ และส่งให้ลูกค้าเมื่อมียอดสั่งซื้อ แต่โรงพิมพ์ตามยอดสั่งซื้อ ทำให้ลูกค้าสามารถใส่ข้อมูลส่วนตัว รวมถึงรูปภาพในหนังสือได้

ความสำคัญของหนังสืองานศพ

หนังสืองานศพ หรือหนังสืออนุสรณ์งานศพ นิยมจัดพิมพ์ขึ้นสำหรับแจกเป็นของชำร่วยให้กับผู้มาร่วมฌาปนกิจศพ เป็นหนังสืออนุสรณ์ของผู้วายชนม์ เนื้อหาในหนังสือขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ บางท่านใส่ข้อมูลของผู้วายชนม์พอสังเขป และใส่เป็นบทสวดมนต์เพิ่มเข้าไป บางท่านใส่เนื้อหากล่าวผู้วายชนม์ สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในสมัยที่ผู้วายชนม์ยังมีชีวิตอยู่ กล่าวถึงคุณงามความดีที่เคยทำขณะยังมีชีวิตอยู่

รายละเอียดงานพิมพ์หนังสือ แบบ Offset (พิมพ์ 4 สี และสีพิเศษ)

งานพิมพ์หนังสืองานศพ แบบ Offset Printing จะพิมพ์โดยใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้า นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสือสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ
(แกรม / g)
รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A B
A6 (4.1×5.8”)
A5 (5.8×8.3”)
A4 (8.3×11.7”)
A3 (11.7×16.5”)
B6 (4.9×6.9”)
B5 (6.9×9.8”)
B4 (9.8×13.9”)
B3 (13.9×19.7”)
45 g – 360 g – ใสกาว
– มุงหลังคา
– เย็บกี่ไสกาว
– การเคลือบ UV
– PVC ด้าน/มัน
– วานิชด้าน/มัน
– Spot UV
– Hot Stamp
– การไดคัท
1000
เล่มขึ้นไป

รายละเอียดงานพิมพ์หนังสือ แบบ Digital (พิมพ์ขาว-ดำ/ 4 สี)

งานพิมพ์หนังสืองานศพ แบบ Digital Printing มีให้เลือกทั้งแบบพิมพ์ขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่ลูกค้าออกแบบ นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสือยังสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ
(แกรม / g)
รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A B
A6 (4.1×5.8”)
A5 (5.8×8.3 ”)
A4 (8.3×11.7”)
A3 (11.7×16.5”)
B6 (4.9×6.9”)
B5 (6.9×9.8”)
B4 (9.8×13.9”)
B3 (13.9×19.7”)
105 g – 350 g – ใสกาว
– มุงหลังคา
– เย็บกี่ไสกาว
– การเคลือบ UV
– PVC ด้าน/มัน
– วานิชด้าน/มัน
– Spot UV
– Hot Stamp
– การไดคัท
1
เล่มขึ้นไป

ตัวอย่างผลงาน