• ชื่องาน Wobble Glow Collagen
  • ขนาด 7.5 x 10 cm.
  • กระดาษ อาร์ตการ์ดมัน 1 หน้า 350 g
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + ไดคัทตามแบบ+ติดก้านพลาสติกสำหรับห้อย

Photo-11-13-2557-BE,-11-39-32